Sponzen race

Sponzen

Het team met het meeste water in de emmer heeft gewonnen.